Nyilatkozat

Az Aramis Pharma Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja az internetes honlapját látogatók adatait, azokat mindenkor bizalmasan, a jogszabályok – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli. Ezen adatvédelmi politikája szellemében alkotta meg jelen adatvédelmi szabályzatát. A honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, az oldalak böngészésével egyidejűleg Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi és elfogadja a nyilatkozatban foglalt feltételeket.

A honlapon elhelyezett információk és anyagok a Aramis Pharma Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, azok felhasználásához a Aramis Pharma Kft. előzetes írásos jóváhagyása szükséges.

Összegyűjtött és feldolgozott személyes információk, felhasználói adatok

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg önként beleegyezését adja ahhoz, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára. Az Aramis Pharma Kft. kijelenti, hogy a portálon kizárólag információkat közöl, a portálon keresztül a lenti kivételekkel a portál látogatóinak személyes adatait nem gyűjti. Az Aramis Pharma Kft. kijelenti, hogy a portálon technikai szolgáltatója által üzemeltetett, automatizált statisztikai rendszer méri a látogatottságot. Ennek keretében személyes adatnak minősülő információkat rögzít, az alábbiak szerint. Internetes szerver napló Az internetes oldalak nagy többségéhez hasonlóan a jelen honlapnak helyet biztosító számítógép (melynek neve internetes szerver) segítségével a Aramis Pharma Kft. is automatikusan információkat regisztrál a látogatókról. Az internetes szerver automatikusan felismer bizonyos nem személyes információkat, például az IP-címet (lásd lentebb), a weboldal meglátogatásának dátumát és pontos idejét, az alkalmazott böngésző típusát (pl. Internet Explorer), az operációs rendszer típusát (pl. Windows 2000), illetve a felhasználó internetes szolgáltatójának domainnevét és címét (pl. AOL). Ha a weboldal cookie-kat is alkalmaz, akkor az internetes szerver ezeket az információkat is összegyűjti. A szolgáltató időszakonként ellenőrzi a szerver naplóját, hogy lássa, mely oldalakat látogatják, és ezáltal jobban megértse, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezeket az adatokat Internetes statisztikák néven szokás emlegetni, és a szolgáltatás fenntartását és javítását szolgálják. Ezen kívül a rendszerrel való visszaélés esetén ezek az információk szolgálnak arra, hogy a felhasználó internetes szolgáltatójának és/vagy a helyi hatóságoknak az ilyen visszaélések forrásának azonosítása céljából bemutathassa a szolgáltató. IP-címek A honlap Internetes Protokoll (IP) címeket használ. Az IP-cím az internetes szolgáltató által a felhasználó számítógépéhez rendelt számkód, mellyel a felhasználó hozzáférhet az internethez. Általában az IP-cím minden esetben megváltozik, amikor valaki az internetre kapcsolódik (ezt nevezik „dinamikus” címnek). Szélessávú kapcsolat esetén azonban, az egyéni feltételek függvényében lehetséges, hogy a szolgáltató által regisztrált IP-cím, vagy esetleg az alkalmazott cookie olyan információkat tartalmazhat, amely azonosíthatónak minősülhet. Ennek az az oka, hogy bizonyos szélessávú internetes kapcsolatok esetében a felhasználó IP-címe nem változik („statikus”), és összekapcsolható a személyi számítógépével. Az IP-címeket a szolgáltató a fentiekben leírtak szerint az internetes szerver naplójában használja fel.

Adatkezelés időtartama, hozzáférés

Az Aramis Pharma Kft. és a technikai szolgáltató az Ön személyes adatait azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag olyan alkalmazottak férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. Az Aramis Pharma Kft. és technikai szolgáltatója az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. Az Aramis Pharma Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó Információkat kiadja az állami hatóságok megfelelően igazolt információkérései esetén, illetve ha azt a törvények megkövetelik.

Különleges adatok

A honlapnak nem rendeltetése a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai orientációra, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes információk gyűjtése és feldolgozása, illetve az egészséggel, szexuális élettel vagy büntetőügyi előélettel kapcsolatos információk feldolgozása és nem gyűjt az erre vonatkozó adatot.

Sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

  • Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
  • Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.
  • Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
  • Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.
A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices


2016. február 10. Aramis Pharma Kft.
HU – 1095 Budapest
Mester utca 28/B. III/5.
info@aramispharma.hu